Izolacje natryskowe

Izolacje natryskowe pianki poliuretanowej spełniają funkcję izolacji termicznej, hydroizolacji. Z powodzeniem mogą również stanowić pokrycie. W związku z tym, iż używany materiał jest wyjątkowo lekki, nie obciąża konstrukcji budowlanej. W wielu przypadkach izolacje natryskowe mogą pokryć już istniejące poszycie i wyeliminować problemy z utylizacją odpadów budowlanych. Dzięki temu koszty są mniejsze, a czas potrzebny do wykonania robót budowlanych ulega skróceniu.

Pianka poliuretanowa powstaje w wyniku połączenia dwóch składników, którymi są: poliol (żywica) i izocyjanian (utwardzacz). Te komponenty, pod wpływem ciśnienia wytworzonego w reaktorze natryskowym, tworzą pianę poliuretanową zwaną również pianą PUR. Piana jest aplikowana na izolowane elementy i tworzy powłokę izolującą. W momencie zmieszania składników następuje gwałtowny przyrost objętości powstającej powłoki, efektem czego jest idealne wypełnienie wszystkich wolnych i niedostępnych przestrzeni. Jest to jedna z wielu zalet, która wyróżnia izolacje natryskowe na tle innych systemów. Pianę PUR można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów budowlanych.

Piana poliuretanowa jest odporna na wiele stosowanych w budownictwie rozpuszczalników organicznych, nie obserwuje się w niej typowego dla styropianu efektu „zanikania” pod wpływem śladów rozpuszczalników lakierniczych lub substancji ropopochodnych. W przeciwieństwie do wełny mineralnej, piana PUR nie ulega filcowaniu pod wpływem zawilgocenia. Ponadto, jest nieszkodliwa dla środowiska i otoczenia, odporna na mróz, na zbutwienie, gnicie, jest pozbawiona zapachu i obojętna fizjologicznie. Izolacje natryskowe wykorzystują sprężone powietrze atmosferyczne, dzięki czemu proces aplikacji eliminuje stosowanie gazów szkodliwych dla środowiska. Piana poliuretanowa umożliwia dyfuzję pary wodnej z pomieszczenia, dając efekt „oddychania” przegrody.

Izolacje natryskowe mogą być stosowane na zewnątrz i od wewnątrz budynków. Izolacja od zewnątrz w połączeniu z powłoką przeciw promieniowaniu UV, stanowi jednocześnie hydroizolację. Zaaplikowana piana w krótkim czasie zwiększa objętość i utwardza się, ściśle przylegając do podłoża i wypełniając wszystkie szczeliny, nie ulegając przy tym zjawisku osuwania się lub filcowania. Zaletą piany poliuretanowej jest otrzymywanie jednorodnej, bezspoinowej powłoki, bezpośrednio w miejscu stosowania natrysku. Piana jest materiałem samo gasnącym i nierozprzestrzeniającym ognia. Jest materiałem odpornym na wiele rozpuszczalników organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obserwuje się w niej typowego dla styropianu efektu „zanikania” pod wpływem śladów rozpuszczalników lakierniczych lub substancji ropopochodnych. Natrysk piany poliuretanowej metodą „in situ” na istniejące pokrycie dachowe eliminuje wszystkie nieszczelności przegród budowlanych. Technologia natrysku wykorzystuje sprężone powietrze atmosferyczne. Natryskowa piana poliuretanowa w porównaniu do innych znanych materiałów posiada najniższy współczynnik przewodzenia ciepła. Jest nieszkodliwa dla środowiska i otoczenia, odporna na mróz, na zbutwienie, gnicie, pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie. Powłoka izolacyjna jest gotowa w kilka minut po zakończeniu aplikacji.

PIANEO specjalizuje się w wykonywaniu izolacji wszelkiego rodzaju obiektów w technologii natrysku piany poliuretanowej.

Pierwsze instalacje sztywnej natryskowej piany poliuretanowej sięgają lat 50-tych ubiegłego wieku i od tego czasu ten rodzaj izolacji okazał się najlepszym oraz najtrwalszym sposobem na docieplenia.

Nakładanie piany poliuretanowej wykonujemy przy użyciu specjalistycznego sprzętu – na miejsce wykonywanych prac przyjeżdża specjalistyczny samochód wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia. Izolacja stanowi ciągłą warstwę bez spoin, która jest warstwą gazoszczelną – bezwzględnie pozbawioną mostków termicznych – pozwala to np. wykonywać komory chłodnicze z kontrolowaną atmosferą do przechowywania owoców i warzyw. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż w produkcji każdej lodówki stosuje się izolację opartą na piance poliuretanowej, ponieważ tylko ona spełnia ostre wymagania higieniczne. W ogrodnictwie i hodowli uszczelnienie i ocieplenie hal magazynowych lub hodowlanych metodą natrysku piany poliuretanowej gwarantuje uzyskanie niskich kosztów hodowli. Sama aplikacja przebiega stosunkowo szybko oszczędzając Państwa czas i pieniądze. Szczegółowe informacje dotyczące systemu mającego mieć zastosowanie w konkretnym przypadku izolowanego obiektu przesyłamy wraz z ofertą.
W pracach izolacyjnych używamy wyłącznie atestowanych surowców renomowanych firm. Rozwiązania, które stosujemy wypierają dotychczasowe sposoby dociepleń oparte na wełnie mineralnej i styropianie a powodem są doskonałe właściwości piany poliuretanowej:

Piana poliuretanowa posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła – o połowę mniejszy od styropianu i wełny mineralnej. Nie nasiąka i nie jest higroskopijna tak jak wełna mineralna;

Piana poliuretanowa posiada niezbędne atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne;

Piana poliuretanowa jest całkowicie odporna na agresywne środowisko chemiczne. Nie utlenia się w podwyższonej temperaturze i nie jest palna tak jak styropian;

Pianę poliuretanową można stosować na wszystkie suche i oczyszczone podłoża typu: papa bitumiczna, eternit, beton, drewno, blacha itp.;

Wzmacnia konstrukcję oraz idealnie przylega do większości materiałów takich jak: metal, drewno, beton, eternit;

Piana jest aplikowana bezspoinowo a sposób aplikacji wyklucza powstawanie mostków termicznych;

Pianka jest całkowicie obojętna chemicznie, nietoksyczna i bezwonna. Dlatego materiał ten używany jest w przemyśle spożywczym, może mieć bezpośredni kontakt z żywnością;

Jako jedyny izolator zachowuje niezmienne parametry fizyczne w czasie;

Zastosowanie Piany poliuretanowej eliminuje konieczność stosowania wszelkiego rodzaju membran i folii paroizolacyjnych;

Piana jest odporna na działanie grzybów i pleśni;

Odpowiedni dobór grubości warstwy piany wyklucza powstawanie tzw. punktu rosy;

Deklarowany przez producenta systemu współczynnik przewodzenia ciepła sztywnej natryskowej piany poliuretanowej wynosi odpowiednio:

0,036 [W/m²K] dla systemów izolacji wewnętrznej.

0,023-0,024 [W/m²K] dla systemów izolacji zewnętrznej (izolacje dachów).

Piana poliuretanowa z upływem czasu nie obwiesza się tak jak wełna mineralna;

Piana poliuretanowa wykazuje najlepsze parametry użytkowe wśród materiałów termoizolacyjnych ( = 0,025 W/(m-K)). Dzięki temu by osiągnąć ten sam efekt ochrony cieplnej, można zastosować mniejszą w porównaniu z innymi izolatorami grubość poliuretanu;