Dla kogo?

Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami:

  • budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

  • wymiana kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
  • modernizacja instalacji grzewczej,
  • ocieplenie budynku,
  • wymiana okien i drzwi,
  • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Różne formy dofinansowania

1.   Dotacja

2.   Dofinansowanie polegające na wypłacie przyznanych środków po zrealizowaniu części lub całości inwestycji.

3.   Dotacja z prefinansowaniem

4.   Dofinansowanie polegające na wypłacie części dotacji (w formie zaliczki) przed rozpoczęciem przedsięwzięcia lub na jego początku oraz pozostałej części dotacji po zakończeniu realizacji całego przedsięwzięcia.

5.   Dotacja na częściową spłatę kredytu kapitału bankowego

6.   Dofinansowanie na częściową spłatę kapitału kredytu, wypłacanego przez banki, które są partnerami programu „Czyste Powietrze”.

O czym musisz pamiętać przy zakupie?

Do wszystkich zamówień wystawiamy faktury- upewnij się, że podałeś poprawne dane. Dane na fakturze muszą być tożsame z danymi z wniosku o dofinansowanie. 

Więcej informacji na temat programu znajdziesz na stronie: 

https://czystepowietrze.gov.pl/